0
procent

Offentlige dokumenter
Statistik m.m.

Her finder du alle offentlige dokumenter.

VEDTÆGTER:

Du kan hente vores vedtæger her


ÅRSPLAN:

Den af bestyrelsesformanden ved Øse Efterskole – Erling Pedersen – godkendte årsplan for skoleåret 2017-2018 kan ses her – DownloadKARAKTERER:

Offentliggørelse af karaktergivning

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. på deres hjemmeside offentliggøre karaktergivningen. Offentliggørelsen kan foretages ved henvisning til karaktererne på Undervisningsministeriets hjemmeside, der linker til grundskolekaraktererne.

Ved at bruge nedenstående link kommer man ind på en af Undervisningsministeriets hjemmesider styret af UNI-C, hvor ​Øse​ Efterskoles karaktergennemsnit og karakterfordeling er angivet.

Du kan på denne side lave forskellige sammenligninger – herunder klikke ind på 10. klasse og finde andre skoleår. Du skal dog altid huske at trykke på den “kasse” der hedder “Wiev Report” for at få vist det, du ønsker at se.

Se Karakterfordeling

Se Karaktergennemsnit


UNDERVISNINGSMILJØ:

Du kan læse Undervisningsmiljøvurderingen –   her


FRAFALDSEVALUERING:

Øse Efterskoles frafaldsstatistik – herEVALUERINGER PÆDAGOGISK UDVIKLING:

 

Evalueringer 2016:
Evalueringsplan 2016 – Se her

Evalueringer 2015:
Evalueringsrapport – musik: Se her

Evalueringsrapport – kunst: Se her

Evalueringsrappoprt – teater: Se her

Evalueringer 2014:
Evaluering af Børne Festival 2014 – Se her

Evaluering af linjestruktur januar/marts 2014 – Se her

Evaluering og strukturforslag ang. husinddeling og kontaktlærerarbejde januar 2014 – Se her

Rapporter fra Pædagogisk Udviklingsarbejde januar/februar 2014:

Elektronisk musik – Se her

Ny 10. klassestruktur – Se her


UNDERVISNINGSEVALUERING:

Øse Efterskoles undervisningsevaluering 2012 – 2013  – formål og metode – Se her

Evalueringsrapport januar 2013 – Se her


SELVEVALUERING:

Øse Efterskoles selvevalueringsrapport 2009 – Se her.

Øse Efterskoles selvevalueringsplan 2010-2011  – Se her.

Øse Efterskoles selvevalueringsplan 2012-2013  – Se her.


Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Kom til Efterskolernes aften på Øse Efterskole onsdag d. 9. januar elevrundvisning af skolen og mulighed for en snak med lærere bagefter. Og selvfølgelig kaffe og cookies ;)

Ved spørgsmål ring til Michael Schweigler på: 2034 8505