0
procent

Årsopgaven

Årsopgaven på Øse Efterskole er et individuelt, selvstændigt projekt, som hver elev skal lave – en slags linjernes årsprøve.

Den enkelte elevs opgave skal tage udgangspunkt i elevens linje – Kunst, Musik, Teater eller Film, Animation & IT

Målet for Årsopgaven

Gennem arbejdet med Årsopgaven skal eleven opnå

..positive oplevelser af det personlige og selvstændige arbejde.

..indsigt og fordybelse i et emneområde der ligger indenfor elevens naturlige interesse
(linje).

..øgede kompetencer omkring formulering og præsentation af eget arbejde, for derigennem
at få større selvværd og tro på egne færdigheder.

..glæden ved den kreative arbejdsproces indeholdende fordybelse, kvalitet og dygtiggørelse.

Opgaven
 

Opgaven er individuel og selvstændig. Den enkelte elev kan benytte kammerater til fremlæggelsen af opgaven, hvis dette er nødvendigt (band, teatertrup m.m.)

Indhold
 

Opgaven skal indeholde en kombination af hænder, hoved og hjerte. Du skal kombinere det teoretiske, det praktiske og det skabende.

Elevens rolle
 

Eleven skal selv planlægge og udføre opgaven, og selv søge relevant litteratur, materialer og/ eller support.

Præsentation
 

Opgaven afsluttes med en offentlig præsentation. Denne afsluttende præsentation, som kan være en udstilling, koncert, optræden eller lignende skal suppleres af en skriftlig beskrivelse af de tanker, ideer, udfordringer, planer, historiske sammenhænge m.m. der ligger til grund for opgaven. Endvidere skal den medfølgende logbog fremlægges sammen med opgaven. Præsentationen bedømmes af linjelærerne og der skrives udtalelse på baggrund af det fremlagte materiale set i forhold til årsopgavens formål og den anvendte præsentationsform.

Vejledere
 

Én af dine linjelærere bliver din vejleder. Det er vejlederens opgave at virke som inspirator og motivator. Du skal bruge din vejleder. Det er vejlederen, som godkender oplæg eller synopsis til din opgave. Du præsenterer herefter dit oplæg for linjen, som kan stille spørgsmål til din opgave. Du skal løbende have samtaler med din vejleder.

Afslutning
 

Opgaven afsluttes med en skriftlig udtalelse og en karakter som vedlægges elevens efterskolebevis.

Logbog
 

Logbogen er et værktøj for eleven. Bogen udfyldes løbende gennem hele projektet og fremlægges som en del af den offentlige præsentation.Logbogen skal indeholde følgende: 1. Projektbeskrivelse og mål med årsopgaven. 2. En detaljeret tidsplan for projektet. 3. En ”fra gang til gang” beskrivelse af: a. Dagens arbejdsproces. b. Planlægning til næste gang. c. Kreative tanker, bekymringer, udfordringer m.m. d. Eventuelle ændringer af mål eller tidsplan. e. Andet relevant.

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Vi holder orienteringsaften onsdag d. 15. maj fra 19.00 - 20.45

Denne aften vil I få en rundvisning af vores nuværende elever og en snak efterfølgende med Torben og Michael. Er der kaffe og cookies? Det tror jeg nok der er!

Ved spørgsmål ring til Michael Schweigler på: 2034 8505


Læs mere