Et individuelt projekt

Linjeopgaven på Øse Efterskole er et individuelt, selvstændigt projekt, som hver elev skal lave. Det kan ses som en slags linjernes årsprøve.

Din opgave skal tage udgangspunkt i din linje.

Linjeopgaven giver mulighed for indsigt og fordybelse i et emneområde, der ligger indenfor din interesse.

Opgaven skal indeholde en kombination af teori og praksis.

Du skal selv planlægge og udføre opgaven, og selv søge relevant litteratur og materialer.
Én af dine linjelærere bliver din vejleder. Det er vejlederens opgave at virke som inspirator og motivator. Du skal bruge din vejleder. Det er vejlederen, som godkender oplæg eller synopsis til din opgave. Du skal løbende have samtaler med din vejleder.

Opgaven afsluttes med en præsentation. Denne afsluttende præsentation, som kan være en udstilling, koncert, optræden eller lignende skal suppleres af en skriftlig beskrivelse af de tanker, der ligger til grund for opgaven.

Du kan benytte kammerater til fremlæggelsen af opgaven, hvis dette er nødvendigt.

Opgaven afsluttes med en skriftlig udtalelse og en karakter som vedlægges elevens efterskolebevis.

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Få en rundvisning

Vi har få ledige pladser til skoleåret 2024/25 - Ring til forstander Michael Schweigler på 20348505 for at aftale en rundvisning.