0
procent

Undervisning / prøvefag
Find dit niveau

Øse Efterskoles boglige undervisning er niveaudelt. I både 9. og 10. klasse kan du således vælge mellem tre niveauer i de store kulturfag: Dansk, engelsk og matematik. På niveau 3 er der 2 lærere.

Skal du være elev i 10. klasse, har du også mulighed for at vælge den prøvefri Innovations klasse med iværksætteri og projekt arbejde i fokus.

Skolen tilbyder alle prøvefag på både FP9 og FP10 niveau.

9. Klasse
 

I 9. klasse har du de samme fag som i folkeskolen. Bemærk dog, at skolen ikke tilbyder kristendom som fag i 9. klasse og derfor heller ikke tilbyder faget som prøvefag. Dansk (niveau 1 - 2 - 3), Engelsk (niveau 1 - 2 - 3), Matematik (niveau 1 - 2 - 3), Tysk, Historie, Samfundsfag, Idræt, Naturfag: Biologi/Geografi/Fysik, 9. klasse afsluttes med FP9.

10. klasse
 

Dansk (niveau 1 - 2 - 3), Engelsk (niveau 1 - 2 - 3), Matematik (niveau 1 - 2 - 3), Fysik (valgfrit), Tysk (valgfrit), Idræt, Medborgerskab (ikke et prøvefag), Studieteknik (ikke et prøvefag), Vælger du 10. klasse skal du være indstillet at gå op til FP10 prøverne.

10. klasse prøvefri
 

Du kan som elev i 10. klasse vælge en prøvefri 10. Innovationsklasse. Nøglebegreberne er erhverv, kreativitet, innovation og iværksætteri. Det handler om at skabe rammer, fjerne stole, tænke med kroppen, bryde vaner og tage ud af klasseværelset - gøre noget anderledes. Forandring tvinger hjernen til at tænke nyt. Dine lærere vil være igangsættere, coaches, vække nysgerrighed, undren og fange din interesse. Du bliver udfordret med spørgsmål og ikke svar fra lærerne.

Fagbeskrivelser
Fagligheden i top

Øse Efterskole er også en boglig skole. Det betyder, at du skal indgå i den boglige undervisning med samme lyst og energi som i den kreative.

Som elev i 9. klasser skal du deltage i undervisningen i den samme række fag, som du godt kender fra folkeskolen (excl. kristendomskundskab).

Undervisningen er tilrettelagt således, at alle skolens elever har undervisning hverdag mellem kl. 8.00 og 17.15.

DANSK:

Dansk er et af de væsentligste kulturbærende fag og derfor står det også centralt placeret på Øse Efterskoles fagtilbud.


ENGELSK:

Engelsk er et af de væsentligste kulturbærende fag og derfor står det også centralt placeret på Øse Efterskoles fagtilbud.


MATEMATIK:

Skolen tilbyder matematik på to forskellige niveauer i 9. klasse og der er i faget mulighed for at afslutte med Fp9 eller Fp10.


TYSK:

Tysk er obligatorisk i 9. klasse og valgfrit 10. klasse Tyskundervisningen er tilrettelagt så man kan afslutte med enten Fp9 eller Fp10.


FYSIK:

Fysik er som udgangspunkt obligatorisk i 9. klasse og valgfrit i 10. klasse

I 9. klasse hedder det naturfag og samlæses med biologi og geografi.


IDRÆT/HISTORIE OG SAMFUNDSFAG:

Disse er obligatoriske i 9. klasse og 10. klasse.


Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Vi holder orienteringsaften onsdag d. 15. maj fra 19.00 - 20.45

Denne aften vil I få en rundvisning af vores nuværende elever og en snak efterfølgende med Torben og Michael. Er der kaffe og cookies? Det tror jeg nok der er!

Ved spørgsmål ring til Michael Schweigler på: 2034 8505


Læs mere