Skolekreds

Øse Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Fra skolens start i 1980 har der stået en kreds af mennesker bag skolen og denne kreds står bag skolens idegrundlag.

Skolekredsen udgør skolens generalforsamling og det er skolekredsen, der på generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

Som medlem af skolekredsen kan optages enhver myndig person, som har interesse i skolen og som kan tilslutte sig skolens værdigrundlag

Medlemmerne betaler kontingent én gang årligt.

Et skolekredsmedlemskab indebærer

  • At man har en stemme på skolens generalforsamling.
  • At man er valgbar til skolens bestyrelse.
  • At man har ret til at få indsigt i skolens økonomi.
  • At man har adgang til arrangementer på skolen og at man får tilsendt invitation til arrangementer.


Iflg. vedtægternes § 2, stk. 2 skal medlemskab af skolekredsen formelt godkendes af bestyrelsen.

Yderligere oplysninger og henvendelse om medlemskab kan fås enten hos skolen eller hos formanden:

Øse Efterskole: kontoret@oese.dk eller 75298505.

Besøg skolekredsens Facebookside

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Kom til orienteringsaften på Øse efterskole. Har du spørgsmål - ring til Michael Schweigler på telefon: 2034 8505

Læs mere