0
procent

Økonomi. All inclusive

I skoleåret 2022/23 er betalingen pr. uge: 2.500 kr.

Herfra trækkes støtte fra staten, som er indkomstreguleret.

Betalingen dækker ophold, studieture, trøjer m.v. Der kommer altså ikke flere udgifter undervejs.
Øse Efterskole tilbyder muligheden for at søge individuel supplerende elevstøtte. Kontakt skolens forstander Torben Teglgaard på tt@oese.dk for mere information.

Øse Efterskole giver en særlig søskenderabat på kr. 250,-/uge i tilskud = kr. 10.500,- pr. skoleår til elev nr. 2 forudsat, det er indenfor samme skoleår.

Du får støtte til betalingen fra staten. Statsstøtten beregnes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på baggrund af skemaer indsendt af skolen. Disse skemaer får du og dine forældre tilsendt fra skolen, som også sørger for at sende dem videre.

Det er muligt at søge forskellige fonde og legater:

Hvis du vil gå på skolen, skal du tilmelde dig via det grønne link (Bliv elev) på denne side, hvorefter du straks modtager en kvittering på din optagelse.

Hvis du ønsker at se skolen, inden du beslutter dig, kan du her på hjemmesiden tilmelde dig en af vores orienteringsaftener. Hvis du er forhindret en af de aftener, kan du ringe til skolens kontor og aftale en anden tid.

Indmeldelsesgebyret er på 2.000 kr. og skal være betalt senest 1. august, året før du skal være elev på skolen. Ved evt. indmeldelse senere end 1. aug. året før skolestart, betales indmeldelsesgebyret så snart, du får besked om, at du er optaget.

Ved framelding inden skolestart (senere end 16 uger før skolestart) betales et frameldelsesgebyr på 4.600 kr. svarende til betaling for 2 skoleuger. Indemeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Ved udeblivelse fra skolestart betales et udeblivelsesgebyr på 6.900 kr. svarende til 3 ugers betaling. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Ved udmelding af en elev under et igangværende ophold betales et udmeldelsesgebyr på 6.900 kr. svarende til 3 ugers betaling.

Ved bortvisning af en elev betales et hjemsendelsesgebyr på 6.900 kr. svarende til 3 ugers betaling.

Beregn din pris

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Kom og få en rundvisning på skolen til en af vores orienteringsaftener.

Læs mere