Økonomi. All inclusive

I skoleåret 2023/24 er betalingen pr. uge: 2.600 kr.

Herfra trækkes støtte fra staten, som er indkomstreguleret.

Betalingen dækker ophold, studieture, trøjer m.v. Der kommer altså ikke flere udgifter undervejs.
Øse Efterskole tilbyder muligheden for at søge individuel supplerende elevstøtte. Kontakt kontoret på 75298505 for mere information.

Øse Efterskole giver en særlig søskenderabat på kr. 250,-/uge i tilskud = kr. 10.500,- pr. skoleår til elev nr. 2 forudsat, det er indenfor samme skoleår.

Du får støtte til betalingen fra staten. Statsstøtten beregnes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på baggrund af skemaer indsendt af skolen. Disse skemaer får du og dine forældre tilsendt fra skolen, som også sørger for at sende dem videre.

Det er muligt at søge forskellige fonde og legater:

Vil du være elev på Øse Efterskole, bedes du tilmelde dig via det grønne link (Bliv elev) på denne side, hvorefter du modtager en kvittering på din optagelse fra Øse Efterskole.

Vi vil gerne have, at du besøger skolen, inden du beslutter dig. Du kan her på hjemmesiden tilmelde dig en af vores orienteringsaftner for rundvisning og orientering om skolen.

Indmeldelsesgebyret er på 2.000 kr., som betales efter modtagelse af mail ved indmeldelsen. Indemeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Ved udeblivelse fra skolestart betales et udeblivelsesgebyr på 7.800 kr. svarende til 3 ugers betaling.

Ved udmelding af en elev under et igangværende ophold betales et udmeldelsesgebyr på 7.800 kr. svarende til 3 ugers betaling.

Ved bortvisning af en elev betales et hjemsendelsesgebyr på 7.800 kr. svarende til 3 ugers betaling.

Beregn din pris

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Kom til orienteringsaften på Øse efterskole. Har du spørgsmål - ring til Michael Schweigler på telefon: 2034 8505

Læs mere