0
procent

Økonomi.

“Den grundlæggende ændring i børnenes og ungdommens situation de sidste 100 år er, at de har forvandlet sig fra at være en arbejdskraft til at være en udgiftspost.”

Hvis du vil gå på skolen skal du sende indmeldelsesblanketten til os, hvorefter du straks modtager en kvittering på din optagelse. Du skal også besøge skolen inden du starter som elev, så vi kan lære hinanden lidt at kende. For at aftale et besøg skal du ringe til skolens kontor og aftale en tid.

Indmeldelsesgebyret er på 2000 kr. og skal være betalt senest 1. august året før du skal være elev på skolen. Ved evt. indmeldelse senere end 1. aug. året før skolestart, betales så snart du får besked om, at du er optaget. Fortryder du senere din indmeldelse, får du ikke pengene tilbage.

Skoleåret 2019/2020:  2200,‐ pr. uge hvorfra trækkes støtte fra staten (indkomstreguleret).

Betalingen dækker ophold, undervisning, materialer, lejrtur m.v. Der kommer altså ikke flere udgifter undervejs. Øse Efterskole tilbyder muligheden for at søge individuel supplerende elevstøtte.

Øse Efterskole giver en særlig søskende rabat på kr. 250,-/uge i tilskud= kr. 10.500,- pr. skoleår til elev nr. 2 forudsat det er indenfor samme skoleår.

Du får støtte til betalingen fra staten. Statsstøtten beregnes af SU‐styrelsen på baggrund af skemaer indsendt af skolen. Disse skemaer får du og dine forældre udleveret på skolen, som også sørger for at sende dem videre.

Hvis skoleopholdet afbrydes i utide, skal der betales kr. 5.000 plus løbende måned til dækning af det tab, skolen har i forbindelse hermed. Dette beløb ydes der ingen støtte til.

Beregn din pris

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Vi holder orienteringsaften onsdag d. 15. maj fra 19.00 - 20.45

Denne aften vil I få en rundvisning af vores nuværende elever og en snak efterfølgende med Torben og Michael. Er der kaffe og cookies? Det tror jeg nok der er!

Ved spørgsmål ring til Michael Schweigler på: 2034 8505


Læs mere