0
procent

Nyhedsbrev

Uge 15

Koncert med Alberte Winding

Torsdag d. 12 april kl. 19.00 giver Alberte Winding sammen med sin guitarist Andreas Fuglebæk koncert i Teaterhuset. Koncerten er en del af generalforsamlingen. Koncerten er for skolens elever og skolekredsens medlemmer. Medlemskab til skolekredsen kan tegnes ved indgangen for 100 kr. Medlemskabet giver også adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamling

Torsdag d. 12.04 kl. 20.15 afholdes der generalforsamling.

Der indledes med et let traktement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Forslag til justering af vedtægter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Regnskab og forslag til justering af vedtægter udleveres ved henvendelse til skolenes kontor

overblik over øse efterskole

Studietur

Mandag i uge 16 drager skolens 4 linjer på studieture. Musiklinjen tager til Prag, hvor man har fået opbygget et netværk, som hjælper med at få arrangeret koncerter og besøg. Teater-, Kunst og Film, Animations- og IT linjerne tager til Berlin, hvor de enkelte linjer har deres eget program, som er tilpasset linjen.

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Kom og besøg os til orienteringsaften d. 19/02

Kan du ikke vente så længe er du velkommen til at ringe til Viceforstander Michael Schweigler på telefon 20348505 for at booke en rundvisning.

Læs mere