0
procent

Inklusion på Øse Efterskole

På Øse Efterskole er nøgleordene for inklusion anerkendelse og mangfoldighed. Vi har plads til elever med forskellige baggrunde og behov.

Vi tror på, at det er i samspil med andre at der skabes grobund for udvikling.

Øse Efterskole har et faglig inklusionsteam og et socialt inklusionsteam.

Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som er elevens primære voksne. Derudover tilknyttes der ekstra ressourcer til elever med særlige behov.

Faglig inklusion:

Den enkelte elev støttes i at få mod og lyst til at videreudvikle faglige kompetencer.

Faglig inklusionen er et samarbejde mellem eleven, elevens forældre og det faglige inklusionsteam.

Skolens handleplaner tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov for støtte.

Der udarbejdes en skriftlig plan for målet i samarbejde med den enkelte elev. Planen underskrives af elevens forældre.

Inklusionsteamet udarbejder et aftaleark og en evalueringsplan i samarbejde med eleven.

Social inklusion:

Hjælp og støtte i den udfordrende kunst det er at være teenager og indgå i et forpligtende fællesskab på en efterskole.

Social inklusion er et samarbejde mellem eleven, elevens kontaktlærer og inklusionslæreren.

Elevens kontaktlærer indstiller elever med særlige behov til inklusionslæreren.

Der udarbejdes en skriftlig plan for målet med den enkelte elev.
Inklusionslæreren udarbejder et aftaleark og en evalueringsplan i samarbejde med eleven og kontaktlæreren.

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Orienteringsaften

Vi holder orienteringsaften onsdag d. 15. maj fra 19.00 - 20.45

Denne aften vil I få en rundvisning af vores nuværende elever og en snak efterfølgende med Torben og Michael. Er der kaffe og cookies? Det tror jeg nok der er!

Ved spørgsmål ring til Michael Schweigler på: 2034 8505


Læs mere