Boglig undervisning/prøvefag:

Øse Efterskoles boglige undervisning er niveaudelt.
I både  9. og 10. klasse kan du således vælge mellem hele tre niveauer i de store kulturfag: dansk og engelsk. Matematik har to niveauer i 9. kl. og et niveau i 10. kl.

Vælger du 10. klasse har du også mulighed for en prøvefri Innovations klasse med iværksætteri og projekt arbejde i fokus.

Skolen tilbyder alle prøvefag på både Fp9 og Fp10 niveau. Vælger du den “almindelige” 10. klasse skal du være indstillet at gå op til Fp10 prøverne.

Bemærk dog, at skolen med afsæt i skolens værdigrundlag ikke tilbyder kristendom som fag i 9. klasse – og derfor heller ikke tilbyder faget som prøvefag.

En boglig skole

Øse Efterskole er også en boglig skole. Det betyder, at du skal indgå i den boglige undervisning med samme lyst og energi som i den kreative.

Som elev i 9. klasser skal du deltage i undervisningen i den samme række fag, som du godt kender fra folkeskolen (excl. kristendomskundskab).

Undervisningen er tilrettelagt således, at alle skolens elever har undervisning hverdag mellem kl. 8.00 og 17.15.

I det følgende skal vi kort beskrive de enkelte fag:

DANSK: Dansk er et af de væsentligste kulturbærende fag og derfor står det også centralt placeret på Øse Efterskoles fagtilbud.

Skolen tilbyder dansk på tre forskellige niveauer i både 9. og 10. klasse.

Faget skal afsluttes med Fp9 eller Fp10.

 

ENGELSK: Engelsk er et af de væsentligste kulturbærende fag og derfor står det også centralt placeret på Øse Efterskoles fagtilbud.

Skolen tilbyder engelsk på tre forskellige niveauer i både 9. og 10. klasse,

Faget skal afsluttes med Fp9 eller Fp10


MATEMATIK:
Skolen tilbyder matematik på to forskellige niveauer i 9. klasse og der er i
faget mulighed for at afslutte med Fp9 eller Fp10.


TYSK:
Tysk er obligatorisk i 9. klasse og valgfrit 10. klasse
Tyskundervisningen er tilrettelagt så man kan afslutte med enten Fp9 eller Fp10.

FYSIK: Fysik er som udgangspunkt obligatorisk i 9. klasse og valgfrit i 10. klasse

I 9. klasse hedder det fra 2015 naturfag og samlæses  med biologi og geografi (se nedenfor).

Faget kan afsluttes med Fp9 ved udtræk eller Fp10.

Biologi/Geografi/Historie og Samfundsfag:
Disse er obligatoriske i 9. klasse.

For en skematisk oversigt klik her: Præsentation 9-10. Klasse ver

Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk