Værdigrundlag

Med udgangspunkt i fællesskabet øger skolen elevernes indsigt i livet.

Nøglebegreberne for hverdagen på skolen er:

Tryghed   – i mødet med andre og sig selv.

Mod   – til at møde livets mangfoldige muligheder.

Glæde   – over at kunne give og modtage.

Vilje   – til at lære gennem fordybelse, samarbejde og disciplin

Læring   – gennem udnyttelse af ens stærke sider til at udvikle hele mennesket.

Medansvar, medleven og medbestemmelse er grundlæggende begreber for skolens daglige virke. Dette giver klogskab og selvtillid. Vedtaget og indskrevet i skolens vedtægter på generalforsamlingen 24. april 2003. Efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet. Der er i forbindelse med Værdigrundlaget udarbejdet en ”Værdiencyklopædi for Øse Efterskole”. Denne kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.

Du kan også læse vores Værdiencyklopædi

Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk