Pædagogisk - og administrativ ledelse og fællestimer.
Torben Teglgaard
Forstander
Administrativ ledelse, musik, fællestimer og valgfag
Michael Schweigler
Viceforstander og musiklærer
Kor
Kirsten Teglgaard
Skolekoordinator
Kunst, 10.innovation, matematik, valgfag og lærerrådsformand.
Pia-Vera Mølgaard
Lærer
Teater, 10.innovation, idræt, valgfag og skolevejledning.
Tina Munch
Lærer og skolevejleder
Teater, dansk, engelsk og valgfag
Jane Agerbo
Lærer
Film, animation og IT, 10.innovation og valgfag
Mette Nørtoft Jensen
Lærer
Film, animation og it, elektronisk musik, dansk, engelsk og valgfag
Stefan Laustsen
Lærer
Kunst, dansk, idræt, historie og valgfag
Signe Skals Styrmer
Lærer
Film, animation & IT, fysik, matematik og IT-ansvarlig
Lasse Petersen
Lærer
Musik, sang/kor, matematik, samfundsfag og naturfag
Kenneth Kirkeby
lærer
Musik, idræt, engelsk og valgfag
Jesper Ravn Thoning
lærer
Teater, dans og tysk
Cæcilie Steffensen
Lærer
Johan Møller
Korleder/solosang/klaver
Martin Svane
uu-vejledning 9. klasse og Taekwondo
Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk