Anzelika Ulbika
køkkenassistent
Knud Høgh
Pedel og serviceleder
Jan Philipsen
Pedelmedhjælper
Marianne Ellevang
Køkkenassistent
Lotte Møldrup
Køkkenleder
Ulla Haubjerg
Sekretær
Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk