0
procent

Nyhedsbrev

Uge 50

Aktivitetsweekend

I denne weekend har der været demo party på Øse Efterskole. Temaet var: “My Teddy Bear Wants to Kill Me”. Der er blevet lavet tastaturkast, coladrikning på tid, produceret uhyggelige bamsetegninger (frihåndstegnet på computer naturligvis) og så har eleverne dystet i konkurrencer om at lave musik, fotoserie, pixelart, 2d-tegninger, animationsfilm/film, visualisering og computerspil.

Linjedage

Onsdag – fredag er der linjedage for skolens 4 linjer. Dagene giver bl.a. linjerne mulighed for at komme ud af huset. Musiklinjen tager traditionen tro på en lille turné i det nordtyske. Teaterlinjen skal besøge Morsø Gymnasium, som kan tilbyde en teaterlinje. Teatereleverne skal også spille deres nye forestilling og skal for første gang ud af huset og spille forestilling. Film, Animation og IT linjen skal på besøg i Esbjerg Bio, hvor de skal backstage og se teknikken og som afslutning skal de se den nye Star Wars film “The last Jedi”. Som de eneste bliver Kunstlinjen i huset, hvor de skal arbejde med et stort projekt.

Nye investeringer og tiltag

Tirsdag i sidste uge havde skolens bestyrelse møde. Et af punkterne var Budget 2018. Under dette punkt blev der besluttet en række investeringer. Det har længe været et ønske at få en lysrig og ny lysteknik i teatersalen, hvilket bestyrelsen besluttede skal indkøbes i det nye år. Derudover skal der iværksættes nogle vedligeholdelses projekter, som er mere lys i skolegården, isolering af den gamle hovedbygning, istandsættelse af trappen op til IT, nye vinduer i Myren m.m.

Følg med.
Facebook, Instagram eller Youtube

Vi vil så gerne snakke.
Giv lyd og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Øse Efterskole / Sønderskovvej 130 Øse / 6800 - Varde / Telefon: 75298505 / Mail: kontoret@oese.dk

Vil du se skolen?

Vi afholder orienteringsaften d. 4. april. Hvis du er forhindret - så ring til Michael på 2034 8505 for at aftale et besøg på skolen.

Vi har få ledige pladser på musik, teater og kunst i skoleåret 18/19.