Kunst på efterskole i Jylland

Kunstefterskole i Varde, Region Syddanmark

Kunst er form og farve, billeder og kreativitet, materiale og fordybelse. På kunstlinien på Øse Efterskole vil du kunne udvikle dine færdigheder inden for en lang række discipliner og materialer i samarbejde med liniens øvrige elever og kunstlærerne, der kommer fra både Sønderjylland, Midtjylland og Vestjylland. Undervisningen på efterskolens kunstlinie tager udgangspunkt i elevernes lyst til at beskæftige sig med såvel kreativt som praktisk arbejde inden for kunst og kunsthåndværk. Målet med arbejdet på linien er:

picasso prøvel line og pernille + myg og ida + ak og rikke+ lærk 010

  • at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine evner inden for faget.
  • at eleven opbygger en forståelse for at samarbejde om kunst og kunsthåndværk.
  • at eleverne søger inspiration i den etablerede kunstverden og af hinanden.
  • at eleverne får en grundig indføring i forskellige kunstarter.
  • at de stifter bekendskab med forskellige teknikker.
  • at eleverne får kendskab til mange forskellig materialer.
  • at vi udstiller elevernes værker både på skolen og offentlige udstillingssteder.

parafrase 2

Se årsplanen for kunstlinien her: Kunst Årsplan 2016-2017

Emnerne på linien vil variere fra år til år bla. afhængigt af trends indenfor området. Der bliver hvert år arrangeret en kunstrejse til en europærisk storby. Hvor vi skal opleve kunst og kunsthåndværk på gallerier, museer og lade os inspirere til arbejdet hjemme på efterskolen. For mere information om arbejdet på linien henviser vi til vores årsplan der ligger på Hjemmesiden. Kunst – fordi det godt må være smukt at gå på efterskole. Læs mere om skolens udsmykning her

Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk