Inklusion

Gør plads til alle – gi` den en skalle!IMG_0415

Øse Efterskole er traditionelt åben for alle elever.

Skolen har gennem sit virke altid haft parolen: Gi` den en skalle plads til alle! – hvilket i den virkelige verden betyder, at skolen altid er åben for de udfordringer eleverne kommer med.

Skolen har rigtig gode erfaringer med at inkludere elever med forskellige diagnoser  – både på de kognitive som de psykiske og fysiske områder – og arbejder direkte med hele elevflokken for at gøre plads til og vise respekt overfor inklusionselever.

Som udgangspunkt er det hele skolens hverdag– værdier, leveregler, undervisningsformer m.m.  – der er vores stærkeste kort i inklusionen – sammen med en meget intensiv kontaktlærerinvolvering i den enkelte elev. Vi betragter ikke den enkelte elev som speciel – uanset hvad – og medtager elevens udfordringer i de sammenhænge alle skolens elever gennemlever og udsættes for. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vores lærerkraft ikke er specialuddannet og en snak om problemstillingerne også før en indmeldelse, er derfor nødvendig og værdifuld.

Vi mener, det er yderst vigtigt for vores inklusionselever, ikke at blive mødt som værende specielle , men at blive mødt som ganske almindelige unge mennesker, der nok måske har et problem eller to, men som på alle måder vil blive behandlet med den samme respekt og mødt med de samme krav om medleven og engagement som skolens øvrige elever.

I de tilfælde hvor specielle undervisningsmæssige forhold skal tages overfor den enkelte, udarbejder skolen i samarbejde med eleven, forældre og andre ressourcepersoner en plan for elevens undervisning.  Dette kan indbefatte ekstra timer, støtteundervisning eller måske lidt specielle skemaer, så dagen kan overskues, struktureres og blive en succes.

Det er vigtigt for skolen, at der er åbenhed omkring de problemer den enkelte elev måtte have, hvorfor der også inden skoleåret afholdes møder med elever og forældre til inklusionselever, så vi er sikre på en god skolestart, hvor der kan tages hensyn til specielle behov (værelsesstørrelse, kontaktlærer m.m.).

God og succesfuld inklusion er helt afhængig af, at der er en stor grad af normalitet at blive inkluderet i, hvorfor det er vigtigt at forældrene (-eller værge) ved indmeldelsen gør skolen opmærksom på evt. problemstillinger af denne karakter.

Øse Efterskole

Sønderskovvej 130 Øse
6800 - Varde
Telefon: 75298505
Mail: kontoret@oese.dk